ઇંદ્રિયજ્ઞાનવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇંદ્રિયજ્ઞાનવાદ

પુંલિંગ

  • 1

    ઇંદ્રિયજ્ઞાન એ જ ખરું જ્ઞાન એવો મત.