ગુજરાતી

માં ઇનકારિયતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઇનકારિયત1ઇન્કારિયત2

ઇનકારિયત1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઇનકારવું તે.

ગુજરાતી

માં ઇનકારિયતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઇનકારિયત1ઇન્કારિયત2

ઇન્કારિયત2

પુંલિંગ

  • 1

    ઇનકારવું તે.