ઇનકાર જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇનકાર જવું

  • 1

    નામુકર જવું; ફરી જવું; ઇન્કારવું.