ઇન્ડિપેન ભરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇન્ડિપેન ભરવી

  • 1

    ઇન્ડિપેનમાં શાહી પૂરવી.