ગુજરાતી

માં ઇનસાફની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઇનસાફ1ઇન્સાફ2

ઇનસાફ1

પુંલિંગ

 • 1

  ન્યાય.

 • 2

  ચુકાદો.

મૂળ

अ.

ગુજરાતી

માં ઇનસાફની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઇનસાફ1ઇન્સાફ2

ઇન્સાફ2

પુંલિંગ

 • 1

  ન્યાય.

 • 2

  ચુકાદો.

મૂળ

अ.