ઇન્સાફ્દાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇન્સાફ્દાર

વિશેષણ

 • 1

  ઇન્સાફ રાખનારું.

પુંલિંગ

 • 1

  જડજ; ન્યાયાધીશ.

ઇનસાફદાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇનસાફદાર

વિશેષણ

 • 1

  ઇન્સાફ રાખનારું.

ઇનસાફદાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇનસાફદાર

પુંલિંગ

 • 1

  જડજ; ન્યાયાધીશ.