ગુજરાતી

માં ઇનસાફદારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઇનસાફદાર1ઇન્સાફ્દાર2

ઇનસાફદાર1

વિશેષણ

 • 1

  ઇન્સાફ રાખનારું.

ગુજરાતી

માં ઇનસાફદારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઇનસાફદાર1ઇન્સાફ્દાર2

ઇન્સાફ્દાર2

વિશેષણ

 • 1

  ઇન્સાફ રાખનારું.

પુંલિંગ

 • 1

  જડજ; ન્યાયાધીશ.

પુંલિંગ

 • 1

  જડજ; ન્યાયાધીશ.