ગુજરાતી

માં ઇનસાફિયોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઇનસાફિયો1ઇન્સાફિયો2

ઇનસાફિયો1

પુંલિંગ

  • 1

    ઇન્સાફ આપનાર (તુચ્છકારમાં).

ગુજરાતી

માં ઇનસાફિયોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઇનસાફિયો1ઇન્સાફિયો2

ઇન્સાફિયો2

પુંલિંગ

  • 1

    ઇન્સાફ આપનાર (તુચ્છકારમાં).