ઇનસાફિયો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇનસાફિયો

પુંલિંગ

  • 1

    ઇન્સાફ આપનાર (તુચ્છકારમાં).

ઇન્સાફિયો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇન્સાફિયો

પુંલિંગ

  • 1

    ઇન્સાફ આપનાર (તુચ્છકારમાં).