ઇન્સાફ આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇન્સાફ આપવો

  • 1

    ન્યાય કરવો; બરોબર તોળવું.