ઇન્સાફ માગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇન્સાફ માગવો

  • 1

    ન્યાય કરવા કહેવું-વિનંતી કરવી.