ઇનામસલામી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇનામસલામી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સલામી દાખલ થોડું મહેસૂલ ભરવું પડતું હોય તેવી ઇનામી જમીન.