ઇનામ કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇનામ કાઢવું

  • 1

    ઇનામ આપવાનું કાયમ કરવું, ઠરાવવું; ઇનામ આપવાનું સ્થાપવું.