ઇલા ઇલા પોકરાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇલા ઇલા પોકરાવવી

  • 1

    તોબા ત્રાહી ત્રાહી પોકરાવવું; જુલમ કરવો.