ગુજરાતી

માં ઇશકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઇશક1ઇશ્ક2

ઇશક1

પુંલિંગ

 • 1

  ઇશ્ક; પ્રેમ; સ્નેહ.

 • 2

  કામ-વિકાર.

 • 3

  રાગ; આવેશ.

ગુજરાતી

માં ઇશકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઇશક1ઇશ્ક2

ઇશ્ક2

પુંલિંગ

 • 1

  ઇશક; પ્રેમ; સ્નેહ.

 • 2

  કામ-વિકાર.

 • 3

  રાગ; આવેશ.

મૂળ

अ.