ઇશકબાજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇશકબાજ

વિશેષણ

  • 1

    પ્રેમમાં લીન; પ્રણયી.

ઇશ્કબાજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇશ્કબાજ

વિશેષણ

  • 1

    પ્રેમમાં લીન; પ્રણયી.