ગુજરાતી

માં ઇશકબાજની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઇશકબાજ1ઇશ્કબાજ2

ઇશકબાજ1

વિશેષણ

  • 1

    પ્રેમમાં લીન; પ્રણયી.

ગુજરાતી

માં ઇશકબાજની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઇશકબાજ1ઇશ્કબાજ2

ઇશ્કબાજ2

વિશેષણ

  • 1

    પ્રેમમાં લીન; પ્રણયી.