ગુજરાતી

માં ઇશકીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઇશકી1ઇશ્કી2

ઇશકી1

વિશેષણ

 • 1

  પ્રેમી.

 • 2

  ફક્કડ; છેલ.

ગુજરાતી

માં ઇશકીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઇશકી1ઇશ્કી2

ઇશ્કી2

વિશેષણ

 • 1

  પ્રેમી.

 • 2

  ફક્કડ; છેલ.