ઇશકી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇશકી

વિશેષણ

 • 1

  પ્રેમી.

 • 2

  ફક્કડ; છેલ.

ઇશ્કી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇશ્કી

વિશેષણ

 • 1

  પ્રેમી.

 • 2

  ફક્કડ; છેલ.