ઇસ્ક્રૂ જડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇસ્ક્રૂ જડવો

  • 1

    સ્ક્રૂથી સાંધવું.