ઇસ્ક્રૂ દાબવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇસ્ક્રૂ દાબવો

  • 1

    સળીસંચો કરવો; (પાછળ રહી ગુપ્ત)ચાલના આપવી; પ્રેરવું.