ઇસ્ક્રૂ ફેરવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇસ્ક્રૂ ફેરવવો

  • 1

    સળીસંચો કરવો; (પાછળ રહી ગુપ્ત)ચાલના આપવી; પ્રેરવું.