ઇસ્ક્રૂ બેસાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇસ્ક્રૂ બેસાડવો

  • 1

    સ્ક્રૂથી સાંધવું.