ઇસ્ટાપડી ખોલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇસ્ટાપડી ખોલવી

  • 1

    ઇસ્ટાપડીથી વાસેલું હોય તે ઉઘાડવું.