ઇસ્ટાપડી પાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇસ્ટાપડી પાડવી

  • 1

    ઇસ્ટાપડીથી બારીબારણું બંધ કરવું.