ઇસ્ટાપડી મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇસ્ટાપડી મારવી

  • 1

    ઇસ્ટાપડીથી બારીબારણું બંધ કરવું.