ગુજરાતી

માં ઇસ્તરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઇસ્તરી1ઇસ્ત્રી2

ઇસ્તરી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઇસ્ત્રી; સફાઈ અથવા કડકપણું લાવવા માટે ધોયેલાં કપડાં પર ફેરવવાનું એક સાધન.

મૂળ

पो.; સર૰ हिं. इस्तरी, म.; सं. स्तर પરથી?

ગુજરાતી

માં ઇસ્તરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઇસ્તરી1ઇસ્ત્રી2

ઇસ્ત્રી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઇસ્તરી; સફાઈ અથવા કડકપણું લાવવા માટે ધોયેલાં કપડાં પર ફેરવવાનું એક સાધન.