ઇસ્તરી થવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇસ્તરી થવી

  • 1

    ઇસ્તરી કરાવી.