ઇ૰ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઇ૰

  • 1

    'ઇત્યાદિ'નું ટૂકું રૂપ.