ગુજરાતી માં ની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

12

1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સંસ્કૃત કુટુંબની વર્ણમાળાનો ચોથો અક્ષર-એક સ્વર.

 • 2

  પૈસો; સંપત્તિ.

અવ્યય

 • 1

  તિરસ્કાર કે ગુસ્સાનો એવો ઉદ્ગાર.

ગુજરાતી માં ની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

12

2

વિશેષણ

 • 1

  +આ અથવા એ.

 • 2

  કાઠિયાવાડી એ.

સર્વનામ​

કાઠિયાવાડી
 • 1

  કાઠિયાવાડી એ.