ઈંગલી ઢીંગલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઈંગલી ઢીંગલી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    છોકરાંની એક રમત.