ગુજરાતી

માં ઈંટાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઈંટાળ1ઈંટાળું2

ઈંટાળ1

વિશેષણ

  • 1

    ઈંટનું બનેલું; ઈંટવાળું.

ગુજરાતી

માં ઈંટાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઈંટાળ1ઈંટાળું2

ઈંટાળું2

વિશેષણ

  • 1

    ઈંટનું બનેલું; ઈંટવાળું.