ઈંટાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઈંટાળ

વિશેષણ

  • 1

    ઈંટનું બનેલું; ઈંટવાળું.

ઈંટાળું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઈંટાળું

વિશેષણ

  • 1

    ઈંટનું બનેલું; ઈંટવાળું.