ઈંટો રે ઈંટો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઈંટો રે ઈંટો

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    છોકરાંની એક રમત.