ઈંડું ચડાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઈંડું ચડાવવું

  • 1

    મોટું પરાક્રમ કે નામના કરવી; કોઈ બાબતમાં કળશ ચડાવવો.