ઈશ્વરકૃત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઈશ્વરકૃત

વિશેષણ

  • 1

    ઈશ્વરનું કરેલું; કુદરતી.