ઈશ્વરપ્રણિધાની ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઈશ્વરપ્રણિધાની

વિશેષણ

  • 1

    ઈશ્વરપ્રણિધાનવાળું.