ઈશ્વરભક્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઈશ્વરભક્તિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઈશ્વરની ભક્તિ.