ઈશ્વરવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઈશ્વરવાદ

પુંલિંગ

  • 1

    ઈશ્વર છે એવો વાદ.