ઈશ્વરવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઈશ્વરવાદી

વિશેષણ

  • 1

    ઈશ્વરવાદનું કે તેમાં માનનારું.