ઈશ્વરે સામું જોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઈશ્વરે સામું જોવું

  • 1

    ઈશ્વરે દયા કે કૃપા કરવી, મદદે આવવું.