ગુજરાતી

માં ઈસવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઈસવી1ઈસ્વી2

ઈસવી1

વિશેષણ

  • 1

    ઈસુ ખ્રિસ્તનું.

મૂળ

अ.

ગુજરાતી

માં ઈસવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઈસવી1ઈસ્વી2

ઈસ્વી2

વિશેષણ

  • 1

    ઈસવી; ઈસુ ખ્રિસ્તનું.

મૂળ

अ.