ગુજરાતી

માં ઉકારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઉકાર1ઉંકાર2

ઉકાર1

પુંલિંગ

  • 1

    ઉ અક્ષર અથવા ઉચ્ચાર.

ગુજરાતી

માં ઉકારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઉકાર1ઉંકાર2

ઉંકાર2

પુંલિંગ

  • 1

    'ઉં' અક્ષર કે ઉચ્ચાર.