ઉગમદાસ્તી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉગમદાસ્તી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઊગમદાસ્તી; ખંત; ચીવટ.