ગુજરાતી

માં ઉગ્રવાદીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઉગ્રવાદી1ઉગ્રવાદી2

ઉગ્રવાદી1

પુંલિંગ & વિશેષણ

 • 1

  આતંકવાદી; આતંક કરનારું કે ફેલાવનારું.

 • 2

  ત્રાસવાદી; ઉગ રવ આદી; વ્યક્તિગત કે સીમિત સ્વાર્થ સાધવા ત્રાસવાદનો આશ્રય લેનાર; 'ટેરરિસ્ટ'.

ગુજરાતી

માં ઉગ્રવાદીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઉગ્રવાદી1ઉગ્રવાદી2

ઉગ્રવાદી2

પુંલિંગ & વિશેષણ

 • 1

  આતંકવાદી; આતંક કરનારું કે ફેલાવનારું.

 • 2

  ત્રાસવાદી; ઉગ્રવાદી; વ્યક્તિગત કે સીમિત સ્વાર્થ સાધવા ત્રાસવાદનો આશ્રય લેનાર; 'ટેરરિસ્ટ'.