ઉગ્રશાસન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉગ્રશાસન

વિશેષણ

  • 1

    કડક આજ્ઞાઓ આપનારું; કડક અમલવાળું.