ઉગ્રા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉગ્રા

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

સંગીત
  • 1

    સંગીત
    દીપ્તા શ્રુતિનો અવાંતર ભેદ.