ઉગારે પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉગારે પડવું

  • 1

    બચત થવી; ઉગારા ખાતે જવું.