ઉઘરાણી ચડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉઘરાણી ચડવી

  • 1

    ઉઘરાણી વસૂલ કરવાનું કામ ઘણું એકઠું થવું; તે કામ કરવાનું બાકી હોવું.