ઉઘરાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉઘરાત

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મહેસૂલ, કર, સાંથ, દેવું ઇ૰ ની વસૂલાત કરવી તે.