ઉઘાડું કહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉઘાડું કહેવું

  • 1

    ખુલ્લું, શરમ રાખ્યા વિના, સ્પષ્ટ કહેવું.