ગુજરાતી

માં ઉઘાડે છોગેની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઉઘાડે છોગે1ઉઘાડે છોગે2

ઉઘાડે છોગે1

  • 1

    જાહેર રીતે, ખુલ્લંખુલ્લા.

ગુજરાતી

માં ઉઘાડે છોગેની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઉઘાડે છોગે1ઉઘાડે છોગે2

ઉઘાડે છોગે2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    છચોક; ખુલ્લી રીતે; જાહેરમાં.