ઉઘાડું થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉઘાડું થવું

  • 1

    છતું થવું; બહાર આવવું; જણાવું.

  • 2

    ફજેત થવું; વગોવાવું.