ઉઘાડ નીકળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉઘાડ નીકળવો

  • 1

    (વાદળાં ઇ૰નું ઢાંકણ ખસીને) તડકો પડવો.