ઉઘાડે માથે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઉઘાડે માથે

  • 1

    શરમ કે ડર વગર (સારા નરસા બેઉ ભાવમાં) (જેમ કે, ઉઘાડું માથું કરીને બેસવું=શરમ વિના (અજાણ્યાને ત્યાં) જમવા બેસવું).